دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ناسزاگویی
بررسی چند ماه مواضع علی مطهری/ از گرانی پراید تا نامه برای پویول و تحلیل بغل کردن رئیس‌جمهور کرواسی

میانگین دغدغه‌های نایب رئیس مجلس

بررسی چند ماه مواضع علی مطهری/ از گرانی پراید تا نامه برای پویول و تحلیل بغل کردن رئیس‌جمهور کرواسی

حواشی خاصی که اخیرا برای علی مطهری در گلپایگان افتاد و رفتار او علیه یکی از منتقدانش که به دشنام گویی انجامید و فیلم آن در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخید و مورد تعجب بسیاری شد بازهم نائب رئیس دوم مجلس را سر زبان ها انداخت.