جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ناتوی اطلاعاتی
وزیر اطلاعات; ایران با "ناتوی اطلاعاتی" مواجه است

در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه مطرح شد:

وزیر اطلاعات; ایران با "ناتوی اطلاعاتی" مواجه است

وزیر اطلاعات گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه است.