دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ناباوری
برای کاهش طلاق، الزامی‌شدن مشاوره تخصصی پیش از ازدواج ضروری است

رئیس جهاد دانشگاهی قزوین:

برای کاهش طلاق، الزامی‌شدن مشاوره تخصصی پیش از ازدواج ضروری است

رئیس جهاد دانشگاهی قزوین گفت: هدف ما این است با همکاری دادگستری بتوانیم طی فرآیندی آموزش و مشاوره تخصصی قبل از ازدواج و دریافت مدرک آن از جهاد دانشگاهی را برای ازدواج الزامی کرده و از این طریق از بسیاری از رخدادهای تلخ طلاق در آینده پیشگیری کنیم.