یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : نائب رئیس شورای شهر قزوین
خطوط نفت و گاز داخل شهر باید منتقل شود

نائب رئیس شورای شهر قزوین:

خطوط نفت و گاز داخل شهر باید منتقل شود

نائب رئیس شورای شهر قزوین گفت: خطوط نفت و گازی که مبدأ آن شهر ری بوده و از قزوین می‌گذرد، همانند یک بمب ساعتی نهفته در دل شهر قزوین است که باید منتقل شود.