پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مینومحرز
آدرس غلط رسانه‌های ضدانقلاب به مسئولین درباره ایدز

گزارش؛

آدرس غلط رسانه‌های ضدانقلاب به مسئولین درباره ایدز

بی‌تفاوتی دولت و یا سیاسی نمودن این معضلات نه‌تنها کمکی به حل آن‌ها نخواهد کرد که موجب می‌شود تا در سال‌های آینده آمارهای نگران‌کننده‌تری به گوش برسد