یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : میز محاکمه
چه کسي زلزله را ميز محاكمه کرد؟!

سیاسی بازی ودروغ گویی برخی سیاست مداران؛

چه کسي زلزله را ميز محاكمه کرد؟!

جهانگيري اول بار پس از زلزله ميز محاکمه را وسط گذاشت و روحاني سپس آن را با خود به کرمانشاه برد