یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : میرزاعباس خان
همه شهرداران تهران از میرزا عباس خان تا پیروز حناچی

گزارش؛

همه شهرداران تهران از میرزا عباس خان تا پیروز حناچی

شصت و دومین شهردار شهر تهران امروز منصوب شد.