دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مگس زیتون
تولید ۸۵ هزار تن زیتون در کشور طی سال جاری

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:

تولید ۸۵ هزار تن زیتون در کشور طی سال جاری

مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی گفت: افزایش عملکرد تولید زیتون به بیش از ۳ تن و نیز تولید ۲۰۰ هزار تن روغن زیتون تا پایان برنامه ششم در دستور کار قرار دارد.

seperator
مبارزه با آفت مگس زیتون در باغات طارم سفلی آغاز شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

مبارزه با آفت مگس زیتون در باغات طارم سفلی آغاز شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: مبارزه با آفت مگس زیتون در ۸۷۰ هکتار از باغات زیتون طارم سفلی انجام شده است.