دو شنبه 27 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مکارم سیرازی
واکنش کاربران‌فضای‌مجازی به گاف‌تازه آقای توییتی

اتهام بدون مدرک و سند روش محمود صادقی؛

واکنش کاربران‌فضای‌مجازی به گاف‌تازه آقای توییتی

تکذیبیه‌هایی که برای آن منتشر می‌شود را پوشش نمی‌دهند. بر همین اساس، صادقی ۳ روز پس از انتشار توئیت خود که در آن مرجع تقلید شیعیان را به ارتباط با مدّلل متهم کرده بود.