چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مژگان صابری
شعله ور از آتش سوازن اعتیاد می‎گوید

نقد فیلم؛

شعله ور از آتش سوازن اعتیاد می‎گوید

مخاطب فیلم "شعله‌ور" هم می‌تواند خود را به جای پدر شکست‌خورده داستان قرار دهد و هم می‌تواند بحران از دست رفتن هویت او را درک کند.