دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مولف و فعال ضدصهیونیست
امریکا ریشه همه مشکلات در جهان است/ اتفاقات غزه و فلسطین در رسانه‌های امریکایی سانسور می‌شود

مولف و فعال ضدصهیونیست در قزوین:

امریکا ریشه همه مشکلات در جهان است/ اتفاقات غزه و فلسطین در رسانه‌های امریکایی سانسور می‌شود

مولف و فعال ضدصهیونیست در قزوین گفت: اسرائیل ریشه تمام مشکلات نیست بلکه دولت امریکا مشکلات را ایجاد کرده که اسرائیل قسمتی از آن است فساد در ایالت متحده قسمت دیگر این مشکلات است.