دو شنبه 25 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موقوفات و بقاع متبرکه
کارگروه سلامت مالی در اوقاف قزوین تشکیل می‌شود

مسئول مالی غیرعمومی اوقاف استان:

کارگروه سلامت مالی در اوقاف قزوین تشکیل می‌شود

مسئول مالی غیرعمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین از تشکیل کارگروه سلامت مالی در اوقاف قزوین خبر داد.