یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موشک قادر
موشکی که پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا را شخم می‌زند

موشک کروز قادر؛

موشکی که پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا را شخم می‌زند

موشک قادر با برد ۲۰۰ کیلومتری خود می تواند پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا را نابود کند.