دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسوی خویینی
میزان، حال دیروز افراد نیست

یادداشت؛

میزان، حال دیروز افراد نیست

مجمع بر اساس اینکه «حرف مرد یکی است» و میزان، حال فعلی افراد نیست، در مهلکه محاربه با نظام افتاد و راه بغی را در پیش گرفت. طبیعی است که آقای خوئینی ها امروز با افتخار بگوید از آقای خاتمی دفاع می‌کند.