چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسوی خوئینی ها
 مأموریت جدید «موسوی خوئینی‌ها» چیست؟

اصلاح‌طلبان به دنبال برندسازی از آلترناتیو لیدر اصلاحات

مأموریت جدید «موسوی خوئینی‌ها» چیست؟

تحرکات این روزهای «موسوی خوئینی‌ها» در کنار اطلاعاتی که از نگاه آلترناتیوی اصلاح‌طلبان به وی وجود دارد نشان می‌دهد که چپ‌ها به دلایلی به دنبال مطرح کردن بیشتر این چهره هستند.