یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسسه مالی و اعتباری نور
 وجوه برداشت شده از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری نور عودت داده شد

دادستان قزوین:

وجوه برداشت شده از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری نور عودت داده شد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: رییس موسسه مالی و اعتباری نور مدعی شد که به دلیل راه اندازی سیستم جدید در شعبه این مشکل به وجود آمده و جای هیچ گونه نگرانی نیست و مبالغ به حساب مشتریان واریز شده است.