پنج شنبه 23 آذر 1396
مشاهده کلمات کلیدی : موسسه صلح
برنامه حمله آمریکا به ایران!

جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در نشست «موسسه صلح» گفت:

برنامه حمله آمریکا به ایران!

وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی در موسسه صلح گفت که قبل از توافق هسته‌ای برای بمباران ایران تحت فشار بوده‌ایم.