شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسسه سیمرغ سخن پارس
زنگ همیار کتاب در مدارس قزوین نواخته شد

در راستای اجرای طرح "پایتخت کتاب ایران"؛

زنگ همیار کتاب در مدارس قزوین نواخته شد

زنگ همیار کتاب به همت موسسه سیمرغ سخن پارسی با حضور مسئولان استانی، در راستای اجرای طرح پایتخت کتاب ایران در مدارس قزوین نواخته شد.

seperator
اولین کارگاه شخصیت پردازی کودک برگزار شد

توسط موسسه سیمرغ سخن پارس؛

اولین کارگاه شخصیت پردازی کودک برگزار شد

توسط موسسه سیمرغ سخن پارس اولین کارگاه شخصیت پردازی کودک برگزار شد.