سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسسه اسرا
سال گذشته 4هزار بازی موبایلی در "اسرا" رده‌بندی سنی شد/ استان قزوین بیش از 437 هزار گیمر دارد

اختصاصی/کارشناس پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:

سال گذشته 4هزار بازی موبایلی در "اسرا" رده‌بندی سنی شد/ استان قزوین بیش از 437 هزار گیمر دارد

کارشناس پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: سال گذشته بیش از 4000 عنوان بازی موبایلی در اسرا رده‌بندی شد و این کار کمی نیست، بدین معنا که بازی‌کنندگان آن را بازی کرده‌اند و مجاز و غیرمجاز بودنش را سنجیده و رده سنی مناسبی برایش انتخاب کرده‌اند.