یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موسس و مدیر بنیاد تخصصی احکام
دوره‌های تخصصی آموزش احکام در قزوین برگزار می‌شود

موسس و مدیر بنیاد تخصصی احکام:

دوره‌های تخصصی آموزش احکام در قزوین برگزار می‌شود

موسس و مدیر بنیاد تخصصی احکام گفت: باتوجه به اینکه این دوره برای اولین بار در استان قزوین برگزار می‌شود اساتید آن از قم هستند.