چهار شنبه 27 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : موتولوف
تلگرام قوانین خودش را زیر پا گذاشت +مستندات

تلگرام؛پیام رسان غیر قابل اعتماد

تلگرام قوانین خودش را زیر پا گذاشت +مستندات

پس از مسدود کردن کانال آمدنیوز ظرف چند روز گذشته، تلگرام با وجود ادعایش مبنی بر پایبندی به قوانین، قانون خود را زیر پا گذاشت.