پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : موارد پرداخت زکات
حدود 11میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شد

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین:

حدود 11میلیارد تومان زکات در استان جمع‌آوری شد

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: طی هشت ماهه سال جاری بیش از 10 میلیارد و 844 میلیون تومان زکات در استان قزوین جمع آوری شد.