شنبه 28 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مواد مخدر صنعتی
بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان:

بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان از کشف بیش از 7 کيلوگرم مواد مخدر در قزوين خبرداد.