سه شبه 27 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مواد شیشه
 10 کیلو گرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان:

10 کیلو گرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 10 کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک در قزوین خبر داد.

seperator
بیش از 7 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان:

بیش از 7 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف بیش از 7 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین خبرداد.