جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مهارتهای زندگی
آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان مغفول واقع شده است

استاندار قزوین:

آموزش مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان مغفول واقع شده است

استاندار قزوین بیان کرد: یکی از مسائلی که سال‌ها مورد غفلت واقع شده، مسئله آموزش مهارت‌های زندگی است که از وقوع آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده و موجب ارتقای توانمندی و مصونیت فرد در آینده می‌شود.