یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مهاجران الی الله
کاربران در سالروز فاجعه منا هشتگ #جنایت_منا را داغ کردند

#جنایت-منا؛

کاربران در سالروز فاجعه منا هشتگ #جنایت_منا را داغ کردند

کاربران به مناسبت سومین سالگرد فاجعه منا و شهادت تعدادی از حاجیان هشتگ #جنایت_منا را در توئیتر داغ کردند.