دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : منگل
منظورم فرم چادر ایرانی بود/ به قول خودشان يك آدم «منگلی» يك سری حرف‌هايي زده، چرا شما آنقدر جدی گرفته‌ايد!/ حرف‌هایم سند تاريخی دفاع يك نماينده از مردم است

اظهارات جدید و عجیب‌تر نماینده زن اصلاح‌طلب:

منظورم فرم چادر ایرانی بود/ به قول خودشان يك آدم «منگلی» يك سری حرف‌هايي زده، چرا شما آنقدر جدی گرفته‌ايد!/ حرف‌هایم سند تاريخی دفاع يك نماينده از مردم است

اگر آن‌طرفي‌ها من را بزنند خيلي حرفي نيست اما در اين دو روز كدام رسانه اصلاح‌طلبي را ديديد كه در دفاع از من چيزي بنويسد؟ كدام اصلاح‌طلبي در دفاع از من توييتي كرد كه بازنشر شود و اصل حرف‌هاي من شنيده شود؟ بچه‌هاي اصلاح‌طلب ديگر چرا اين كار را كردند؟