شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : منطقه اقتصادی
منطقه ویژه اقتصادی در شهرک صنعتی حیدریه راه اندازی می شود

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

منطقه ویژه اقتصادی در شهرک صنعتی حیدریه راه اندازی می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان در آینده نه چندان دور در شهرک صنعتی حیدریه راه اندازی می شود.