پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : منافقین خلق
تبدیل شدن منافقین به ماشین کشتار مردم و دربدری در سایه غرب +عکس

نگاهی به پرونده و جنایات منافقین

تبدیل شدن منافقین به ماشین کشتار مردم و دربدری در سایه غرب +عکس

در سال‌های ۱۳۶۳ به بعد توان تروریستی منافقین در کشور رو به تحلیل رفت اما اقدامات جاسوسی و بازی کردن نقش ستون پنجم برای ارتش عراق به صورت جدی در دست انجام بود.