چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مناطق عملیاتی غرب کشور
اعزام دانش آموزان دختر قزوین به مناطق عملیاتی غرب

امروز صورت گرفت؛

اعزام دانش آموزان دختر قزوین به مناطق عملیاتی غرب

دانش آموزان دختر شهرستان قزوین به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.