شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مناطق عملیاتی غرب
اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی غرب

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین خبر داد:

اعزام دانش آموزان دختر به مناطق عملیاتی غرب

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین بیان کرد: اولین کاروان راهیان نور دانش آموزی دختر شهرستان قزوین به استعداد سه دستگاه اتوبوس و با همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام خواهند شد.

seperator
اعزام دانش آموزان دختر قزوین به مناطق عملیاتی غرب

امروز صورت گرفت؛

اعزام دانش آموزان دختر قزوین به مناطق عملیاتی غرب

دانش آموزان دختر شهرستان قزوین به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.