یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مناطق زیبای جهان
مهم ترین اماکن تاریخی مشهد در تور مشهد

گردشگری؛

مهم ترین اماکن تاریخی مشهد در تور مشهد

کلیسای مسروپ مقدس که قدمت آن به سال 1941 میلادی می رسد از آثار تاریخی مربوط به دوران پهلوی در مشهد می باشد.