پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : منابع نفتی
افشای طرح سری انگلیس برای حمله به تاسیسات نفتی خاورمیانه

گزارش؛

افشای طرح سری انگلیس برای حمله به تاسیسات نفتی خاورمیانه

اسناد از طبقه‌بندی خارج شده دولت انگلیس نشان می‌دهد لندن یک برنامه سری برای نابود کردن منابع نفتی خاورمیانه با استفاده از سلاح هسته‌ای داشته است.