دو شنبه 2 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : منابع مالی
دولت از چه منابعی یارانه‌ را پرداخت میکند؟

گزارش؛

دولت از چه منابعی یارانه‌ را پرداخت میکند؟

بر اساس اطلاعات واصله، ۱۱هزارمیلیاردتومان از بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌های ۵ماهه نخست سال جاری برداشت شده است.