یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : من و سانسورچی
شورش ژوله و دوستان با «حجم گوش» بازیگران زن!

یادداشت؛

شورش ژوله و دوستان با «حجم گوش» بازیگران زن!

بزرگترین مداح اصلاحات، با پولی که از سیما گرفت، وفاداری به جریان اصلاحات را فروخت و در سیمای ملی این جریان سیاسی را در قالب سریال پاورچین هجو کرد.