دو شنبه 3 اردیبهشت 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ممنوع الورودی
قانون ممنوع الورودی، چندمین بار است که در آمریکا اجرا می شود؟

در محاق افتادن کرامت بشری با قانون سابقه دار ایالات متحده

قانون ممنوع الورودی، چندمین بار است که در آمریکا اجرا می شود؟

ظاهرا تاکید ترامپ بر کشورهای مسلمان است تا خطر تروریسم را برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به حداقل برساند؛ در حالیکه کشورهای پاکستان، مصر و عربستان سعودی که سابقه روشنی در این میان دارند از این قانون مستثنی شده اند.