سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ملکسلمان
دیلی میل; ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره‌گیری خواهد کرد

کناره‌گیری ملک سلمان به نفع پسرش؛

دیلی میل; ملک سلمان هفته آینده از پادشاهی کناره‌گیری خواهد کرد

دیلی میل به نقل از یک منبع آگاه نوشت ملک سلمان قصد دارد هفته آینده پادشاهی را به محمد بن سلمان واگذار کند.