سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : ملاادری
«آتش به اختیار» مجری تلویزیون +عکس

در اقدامی خودجوش؛

«آتش به اختیار» مجری تلویزیون +عکس

مجری تلویزیون در اقدامی خودجوش و به منظور همبستگی با مردم پاوه، در میان آن ها حاضر شد.