سه شبه 30 آبان 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مغنیه
عکس/ دختر‌حاج‌قاسم در جشنواره سینمایی

در اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت؛

عکس/ دختر‌حاج‌قاسم در جشنواره سینمایی

زینب سلیمانی و فاطمه مغنیه دختران سردار سلیمانی و شهید مغنیه در اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت حضور داشتند.