سه شبه 5 اردیبهشت 1396
مشاهده کلمات کلیدی : معوقه
عکس/نگویید اختلاس؛ بگویید معوقه

بازی با کلمات آقای رئیس جمهور؛

عکس/نگویید اختلاس؛ بگویید معوقه

رئیس جمهور در جلسه دیروز مجلس گفت: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!»

seperator
معوقه حقوق کارگران پرداخت نشود سلب صلاحیت می‌شوید

اخطار استاندار قزوین به مدیران شرکت کنتورسازی:

معوقه حقوق کارگران پرداخت نشود سلب صلاحیت می‌شوید

استاندار قزوین بیان کرد: مدیران شرکت کنتورسازی در قزوین یک هفته فرصت دارند وضعیت تولید، معوقه حقوق کارگران را مشخص کنند در غیر این صورت سلب صلاحیت می‌شوند.