دو شنبه 28 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معنای مرضیه
حضرت زهرا(س) در دنیا تک تک دوست‌دارانش را گزینش می‌کنند

کارشناس دینی:

حضرت زهرا(س) در دنیا تک تک دوست‌دارانش را گزینش می‌کنند

کارشناس دینی عنوان کرد: فاطمه زهرا(س) فقط در قیامت دوستانش را جدا نمی‌کند بلکه ما معتقدیم در همین دنیا هم این افراد را تک تک جدا خواهد کرد.