سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معدوم
۸۱ کیلو فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در قزوین معدوم شد

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین:

۸۱ کیلو فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در قزوین معدوم شد

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: در روز عید قربان ۸۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در قزوین کشف و معدوم شد.

seperator
۵ تن مرغ غیر قابل مصرف در قزوین معدوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین:

۵ تن مرغ غیر قابل مصرف در قزوین معدوم شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: در بازرسی کارشناسان دامپزشکی از سردخانه یکی از فروشگاههای زنجیره ای، ۵هزار و ۲۰۰ کیلوگرم مرغ غیر قابل مصرف کشف و ضبط شد.