دو شنبه 8 خرداد 1396
مشاهده کلمات کلیدی : معاویه
چرا امام حسن (ع) با معاویه صلح كرد؟

بمناسبت شهادت امام حسن (ع)؛

چرا امام حسن (ع) با معاویه صلح كرد؟

صلح امام حسن (ع) به عنوان یكی از مهمترین و چالشی‌ترین بحث های تاریخ تشیع شناخته می‌شود.