سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون پیشگیری بهزیستی قزوین
۱۰ درصد جمعیت معتادان استان را زنان تشکیل می‌دهد

معاون پیشگیری بهزیستی قزوین:

۱۰ درصد جمعیت معتادان استان را زنان تشکیل می‌دهد

معاون فرهنگ و پیشگیری سازمان بهزیستی قزوین بیان کرد: آمار دقیقی از کل زنان معتاد نداریم، اما تخمین زده می‌شود ۱۰ درصد جمعیت معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.