دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون مرکز آمار قوه قضائیه
بیش از 50 درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی است

معاون مرکز آمار قوه قضائیه:

بیش از 50 درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی است

معاون مرکز آمار قوه قضائیه گفت: با راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی با توجه به آیین دادرسی الکترونیک هم اکنون بیش از 50 درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیک انجام می‌شود.