شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین
هدایت های رهبری رمز پیروزی ایران اسلامی در همه عرصه هاست

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در جمع راهپیمایان بخش الموت غربی:

هدایت های رهبری رمز پیروزی ایران اسلامی در همه عرصه هاست

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: وحدت و همدلی ملت ایران دشمن را وادار به عقب نشینی کرده و هدایت های رهبری رمز پیروزی ملت ایران در همه عرصه هاست.

seperator
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قزوین منصوب شد

از سوی استاندار قزوین:

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری قزوین منصوب شد

با حکم استاندار قزوین فرامرز مرادی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین منصوب شد.