چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۲۰ هزارمیلیارد تسهیلات برای اشتغالزایی در کشور اختصاص یافت

معاون کارآفرینی وزارت کار در قزوین:

۲۰ هزارمیلیارد تسهیلات برای اشتغالزایی در کشور اختصاص یافت

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری خبر داد.