پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : معاون برنامه ريزي شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين
واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی زمینه ارتقای آنها را فراهم می‌کند

معاون برنامه ريزي شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين:

واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی زمینه ارتقای آنها را فراهم می‌کند

معاون برنامه ريزي شركت شهرك‌هاي صنعتي قزوين گفت: واگذاری شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی زمینه ارتقای آنها را فراهم می‌کند و انتقال ناحيه صنعتي دانسفهان از جهاد كشاورزي به شركت شهرك‌هاي صنعتي با این هدف صورت گرفت.