شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون امور اقتصادی استانداری قزوین
حضور مردم در صحنه نشانه اتحاد قوی فارغ از هر حزب و جناحی است

معاون اقتصادی استاندار قزوین در حاشیه راهپیمایی:

حضور مردم در صحنه نشانه اتحاد قوی فارغ از هر حزب و جناحی است

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: حضور در راهیپمایی روز قدس نشان دهنده اتحاد مردم فارغ از هر حزب، جناح و گروهی است.

seperator
1500 تن سیب و پرتقال برای شب عید ذخیره سازی خواهد شد

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

1500 تن سیب و پرتقال برای شب عید ذخیره سازی خواهد شد

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: حدود ۱۵۰۰ تن سیب و پرتقال در مرحله اول برای شب عید شهروندان استان خرید و ذخیره سازی خواهد شد که این مقدار قابل افزایش است.