چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون ارزی بانک مرکزی
بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی، یک کارمند دولتی، 4 دلال و یک صراف

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی، یک کارمند دولتی، 4 دلال و یک صراف

سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد.